Historia SP 3

Historia SP 3 1975 - 1985

Czwarte dziesięciolecie istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie zaznaczyły bardzo istotne dla jej historii wydarzenia. Przede wszystkim była to zmiana lokalizacji. Szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 13M, gdzie funkcjonuje do dziś. Pozwoliło to na zdecydowaną poprawę warunków nauki i pracy.

W 1977 r. w szkole utworzono etat pedagoga szkolnego Na ten rok przypada także początek opieki lekarskiej w szkole i otwarcie gabinetu stomatologicznego.

Nasza szkoła, w której od 1974 r. funkcjonowały klasy o profilu gimnastycznym, w 1977 roku została Szkołą Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce jako jedna z pięciu szkół w Polsce. W związku z tym nawiązano ścisłą współpracę z Klubem Sportowym Stomil OZOS, dotyczącą zarówno spraw dydaktycznych jak i szkoleniowo- sportowych.

Praca i zaangażowanie młodzieży pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej zaowocowały sukcesami nie tylko miejskimi, wojewódzkimi, ale ogólnopolskimi i międzynarodowymi. Przypomnijmy chociaż te najistotniejsze:

Medalowe sukcesy odnosiły nasze reprezentantki w międzynarodowych zmaganiach w Bułgarii i Francji.

Sportowe sukcesy tego dziesięciolecia to nie tylko sukcesy gimnastyczek. Prężnie działają drużyny koszykówki dziewcząt i chłopców pod kierunkiem pana Kazimierza Andruszkiewicza. Odnoszą sukcesy w zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich.

Kroniki szkolne z lat 1975 - 1985 odnotowują osiągnięcia naszych uczniów także w innych dziedzinach. W konkursach i olimpiadach przedmiotowych szkoła miała 45 laureatów.

Sześciokrotnie szkolny chór pod kierunkiem pani Aliny Hundert zajmował najwyższe miejsca w Przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii chórów A Capella.

Wielokrotnie wyróżniano naszą szkołę w kolejnych edycjach konkursu Olsztyn miastem kwiatów i zieleni.

Taki wizerunek szkoły tworzył się pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: pani Danuty Słowik, pani Danuty Duda i pani Stanisławy Woźniak.