Historia SP 3

Historia SP 3 1965 - 1975

Trzecie dziesięciolecie to praca szkoły pod kierunkiem jednego dyrektora pani Danuty Słowik Kierownictwo szkoły podejmuje wówczas wiele inicjatyw i działań na rzecz szkoły i środowiska, ale także uczestniczy w akcjach ogólnopolskich.

W 1966 z inicjatywy kierowniczki szkoły pani Danuty Słowik został ogłoszony konkurs na najestetyczniej urządzoną izbę lekcyjną. Była to kilkumiesięczna akcja, do której przystąpili nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice. Rodzice nie szczędzili pieniędzy i pracy. Wspólnym wysiłkiem odmalowano ściany pomieszczeń szkolnych, odświeżono sprzęty, zadbano o dekorację sal i korytarzy. W rezultacie trójka zmieniła się nie do poznania.

16.12.1967 r. nadano szkole imię Marcelego Nowotki, które nosiła aż do 3.04.90 r.

W 1968 trójka wyróżniła się pracą koła Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Ten rok zaowocował również współpracą naszej szkoły z młodzieżą ze Szkoły Muzycznej. Były organizowane wspólne koncerty, mające na celu umuzykalnienie młodzieży.

1968 - zbierano pieniądze i dokonano wpłaty na budowę Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka.

1970 - zorganizowano materialną pomoc powodzianom.

1971 - odbywała się zbiórka pieniędzy i dokonano wpłaty na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie.

1974 - powstają pierwsze i jedyne w Polsce klasy sportowe o profilu gimnastycznym.