Historia SP 3

Historia SP 3 1945 - 1955

Pierwsza kronika szkoły została założona 28.06.1946 r., a okres od założenia placówki do rozpoczęcia kroniki został odtworzony na podstawie ustnych relacji p. Edwarda Mroza, który 1.10.1945r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego został jej pierwszym kierownikiem i organizatorem.

1 listopada 1945 roku została otworzona Publiczna Szkoła Powszechna Nr 3 w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 9, gdzie dotychczas mieściła się i wciąż działała szkoła nr 2. W dniu otwarcia szkołę tworzyło 300 uczniów przydzielonych do 10 klas. Byli to uczniowie wydzieleni ze szkół nr 1 i 2. Grono pedagogiczne stanowiło 8 nauczycieli. Budynek był w złym stanie technicznym. Funkcjonowanie szkoły było również utrudnione z powodu braku książek, ilości pomieszczeń, sprzętu szkolnego, pomocy naukowych oraz dużej liczby dzieci i małej nauczycieli.

W tym okresie była to jedyna szkoła w Olsztynie, która przyjmowała nowych uczniów. Duży procent wśród nich stanowiły miejscowe dzieci, które w niedostatecznym stopniu opanowały język polski. Klasy były przepełnione, a poziom nauczania i wychowania bardzo różny. Na przykład w kwietniu 1946 roku było 17 oddziałów po 45 uczniów. Liczbę nauczycieli zwiększono z 9 do 13. Szkoła wciąż się zmieniała organizacyjnie. W okresie od marca do czerwca 1946 plan lekcji zmieniano aż 6 razy.

Wakacje 1946 roku upłynęły pod znakiem remontów, a także oddzielenia wewnątrz budynku szkół nr 2 i 3. W ten sposób w jednym gmachu istniały dwie szkoły po ok. 750 dzieci i po 15 sal lekcyjnych. Na dzień 1.09.1946 r. wszelkie prace zostały ukończone i zabrano się za naprawę ławek, stołów, krzeseł. 10 września liczba uczniów w szkole przekroczyła 1000, a nadal trwały zapisy. Zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Grono nauczycielskie powiększyło się z 18 do 24 osób.

Do listopada placówka rozrosła się do 30 klas, 1200 uczniów i 35 nauczycieli. Taki stan rzeczy nie pozwalał na normalną pracę, więc dnia 15 listopada '47 kierownik szkoły p. Wiktor Kossut zabierając ze sobą uczniów 6 klas i 12 nauczycieli przeniósł się do świeżo wyremontowanego budynku przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie została otwarta szkoła nr 4. Od tego dnia kierownikiem SP 3 został pan Stanisław Rukowicz. Organizację pracy szkoły trzeba było przeprowadzić na nowo.

Od stycznia 1947 r. rozpoczęło się dożywianie dzieci z funduszy Kuratorium oraz Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo aktywnie działał Komitet Rodzicielski. istniała już wówczas stołówka i system zapomóg pieniężnych.

W szkole powstają i działają następujące koła zainteresowań: biologiczne, polonistyczne, sportowe, taneczne, PCK, odbudowy Warszawy i krajoznawcze, a w następnych latach powstaną: fizyczne, SKS, TPPR, ZHP, zespół dramatyczno taneczno śpiewaczy oraz młodych bibliotekarzy. W marcu 1953 roku powstała Szkolna Kasa Oszczędności.

W czerwcu 1951roku władze oświatowe zorganizowały międzyszkolną wystawę prac uczniów. Szkoła otrzymała II nagrodę przyznaną przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego. W latach następnych na szczególne podkreślenie zasługuje rozwój i osiągnięcia zespołu mandolinistów oraz chóru szkolnego.