Historia SP 3

Historia SP 3 2010 - 2015 (1/2)

<1>   <2>

19 listopada 2010r. odbyły się obchody 65 rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Uroczystość połączono z otwarciem kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012".

18 maja 2011 r. zostaliśmy wyróżnieni w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej i "Super Expressu" tytułem: "Szkoła Odkrywców Talentów". W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, gościł u nas pan Zbigniew Włodkowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nasza szkoła jako jedyna szkoła w Olsztynie uczestniczyła w projekcie edukacyjnym "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 22.12.2011 r. uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt złożyć wizytę Prezydentowi Miasta Olsztyn Piotrowi Grzymowiczowi.

Rok 2011 to duża ilość czołowych miejsc w przedmiotowych konkursach wojewódzkich:

W roku 2012 dużymi sukcesami mogą pochwalić się matematycy - Beniamin Żuchniewicz został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Finalistami w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych zostali – Zuzanna Sławińska z przyrody, Łukasz Sęczyk z historii.

W latach 2011 - 2012 prowadzono różnorodne przedsięwzięcia mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Kontynuowano działania w zakresie projektu Szkoła bez przemocy, dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się nowy Program - Zatrzymaj Cyberprzemoc! Samorząd Szkolny zainicjował akcję pisania listów do dzieci nieuleczalnie chorych w ramach akcji „P.S. z serca”.

W szkole kontynuowano tradycję prowadzenia Dnia Otwartego i Festynów Rodzinnych.

W latach 2011 - 2012 w ramach projektu „Radosna Szkoła” doposażono salę zabaw. Kontynuowano modernizację budynku szkolnego, zostały wymienione okna, nastąpiło otwarcie gabinetu logopedycznego i sali komputerowej. W naszej szkole większość sal lekcyjnych posiada sprzęt multimedialny, w czterech pracowniach znajdują się tablice interaktywne, biblioteka stanowi centrum multimedialne.

Od września 2011 roku do chwili obecnej w naszej szkole realizowany jest projekt systemowy pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół”. Finansowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W roku 2011 powstało Stowarzyszenie „Trójka”, które w partnerstwie ze szkołą realizuje różne projekty np. „W zdrowej szkole – zdrowy uczeń”.

31 maja 2012 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkoły. Właśnie w tym dniu dokonano poświęcenia sztandaru naszej placówki.

1 czerwca 2012 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie. Znakomici goście zaszczycili nas swoją obecnością, a wśród nich było wielu patronów:

Wesoło rozbrzmiał też nowy hymn. Jego tekst ułożyła uczennica klasy IIIc Róża Kowalewska wraz z tatą. Muzykę skomponował nauczyciel muzyki p. Adam Zmysłowski.

5 czerwca 2012 roku gościliśmy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest on także Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

14 czerwca 2012 r. rozstrzygnięty został konkurs Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty organizowany dla szkół podstawowych „Sześciolatek w mojej szkole”. Nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych.

24 września 2012 roku z okazji Światowego Dnia Dziecięcego Orderu Uśmiechu szóstoklasiści spotkali się z przedstawicielami władz oświatowych Olsztyna i przekazali kartki z życzeniami.

29 września 2012 roku uczniowie klas młodszych rozpoczęli zajęcia w projekcie „Odkrywanie – doświadczamy i bawimy się” realizowanym w ramach UNIWERSYTETU DZIECI. Jest to akademicki program wykładów i warsztatów naukowych skierowany do „studentów” 6 – 7 letnich, a więc takich, którzy rozpoczynają edukację szkolną.

16 października 2012 roku nasza szkoła włączyła się do akcji organizowanej przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Polegała ona na zbiórce przyborów szkolnych dla uczniów polskich szkół na Litwie.

26 listopada 2012 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w projekt pt. „Holy Days and Holidays In Poland and Greece”. Celem akcji eTwinning była współpraca ze szkołą w Grecji, wymiana informacji o kulturze, tradycjach i zwyczajach w Polsce i Grecji dotyczących świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ferii zimowych i letnich. Opiekę nad projektem sprawowała p. Katarzyna Kur i p. Beata Winciun-Dubanowska.

<1>   <2>