Historia SP 3

Historia SP 3 2005 - 2010

14 października 2005 roku odbył się jubileusz 60lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 3, przygotowano multimedialną historię szkoły, występy artystyczne oraz wystawę kronik szkolnych, zdobytych pucharów i dyplomów uczniów naszej szkoły, imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych.

Kontynuowane są różne akcje mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły. W roku 2006 zaczęto realizować Program wychowawczy 3 x Tak. Bezpieczeństwo - kultura szacunek, prowadzono Program KULTURA SŁOWA - POSTAWA WZOROWA.

W roku 2008 rozpoczęła się realizacja programu Godność i sprawiedliwość dla każdego z nas. 18 listopada 2009 roku zaczęto realizować w szkole przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne Hałasowi- STOP. Społeczność szkoły przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom, akcja ta podobnie jak Dzień Pluszowego Misia, Dzień uśmiechu, Międzyszkolny Festiwal Karaoke, Mini Playback Show, Festyny Rodzinne stają się corocznymi cyklicznie organizowanymi imprezami kierowanymi do uczniów i ich rodziców.

Tradycyjnie już nauczyciele i uczniowie naszej szkoły podejmują działania ekologiczne np. Sprzątanie świata, konkursy ekologiczne, w wielu klasach działa Program ekozespołów w szkole.

W maju 2007 roku nastąpiło otwarcie sali zabaw wyposażonej w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i audiowizualny. W czerwcu 2008 roku szkoła otrzymała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego. Co roku w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy w szkole odbywają się Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych oraz warsztaty dla rodziców i dzieci.

W szkole aktywnie funkcjonuje koło PCK, w październiku 2009 roku rozpoczyna działalność Szkolne Koło Caritas. Biblioteka szkolna staje się prawdziwym sercem szkoły, jest tu nie tylko bogaty księgozbiór, dobrze wyposażona pracownia komputerowa, ale organizowane są konkursy literackie i regionalne oraz prowadzona jest gazetka szkolna Głos SP 3.

Ostatnie lata to bardzo aktywny czas działalności Samorządu Uczniowskiego, podejmującego różnorodne akcje, np. organizacja różnych imprez, konkursów, wspomaganie schroniska dla zwierząt, a ostatnio zbiórka pieniędzy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, którą dotknęła powódź.

13 kwietnia 2010 roku odbył się uroczysty apel podsumowujący obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, został posadzony DĄB PAMIĘCI poświęcony por. Władysławowi Małachowskiemu, który został zamordowany w Charkowie w 1940 roku przez NKWD.

W szkole działają różne koła zainteresowań, wiele sukcesów zdobywa Koło Młodych Talentów i Szkolne Koło Teatralne Błysk. Uczniowie klas młodszych biorą udział Międzynarodowych Dni Bajki uczestnicząc w Paradach Postaci Bajkowych zorganizowanych przez MOK.

22 października 2008 r. Piotr Renkowski otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn za uzyskanie wysokich wyników w nauce.

Lata 2006-2010 to czas wielkich sukcesów szachistów z naszej szkoły i zdobywanie pierwszych miejsc w konkursach indywidualnych i drużynowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym.

Uczniowie szkoły osiągają wiele sukcesów w różnych dziedzinach, mamy laureatów Konkursów Języka Polskiego, Konkursów Historycznych, dużym osiągnięciem jest I miejsce Wojciecha Kobusa w Konkursie O Różę Małego Księcia. W 2007 roku w II Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni Patriotycznych w Poznaniu uczennice naszej szkoły zajęły V miejsce. W szkole dużymi sukcesami mogą pochwalić się matematycy, mamy wielu laureatów w różnych konkursach, np. II miejsce w województwie warmińsko- mazurskim KANGUR 2009 zajął Piotr Renkowski. Sportowcy osiągają wiele sukcesów w różnych dyscyplinach.

W tym czasie przeprowadzono modernizację budynku szkolnego, wyremontowano toalety, sale lekcyjne, zostały wymienione okna, urządzono pracownię komputerową i językową.

Bardzo aktywnie działa Rada Rodziców, dzięki ofiarności rodziców wiele sal lekcyjnych wyposażono w sprzęt komputerowy.

Pracą szkoły kierowała pani dyrektor Marzenna Śmieszna i pani dyrektor Joanna Sędrowska.