Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia bez granic i barier

23 lutego w klasie II c odbyło się spotkanie z osobami niepełnosprawnymi: fizjoterapeutą i sportowcem panem Dawidem Ostasz oraz muzykiem panem Danielem Rupińskim.

Pan Dawid Ostasz podzielił się z dziećmi swoją historią życia, zwrócił uwagę na konieczność przystosowania budynków użyteczności publicznej i parkingów do potrzeb ludzi poruszających się na wózkach. Przedstawił prezentację ukazującą możliwość uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne, zaprezentował wózek, którego używa do przemieszczania się oraz wózek treningowy, na którym rozgrywa mecze koszykówki. Następnie wszystkie dzieci próbowały swoich sił w kierowaniu wózkami. Po krótkiej przerwie odbyło się wspólne muzykowanie dzieci pod kierunkiem pana Daniela Rupińskiego, który zaprezentował dzieciom grę na akordeonie, trąbce i harmonijce ustnej oraz wykonał 2 autorskie utwory: „Barwy marzeń” i „Z nadzieją na lepsze jutro”. W spotkaniu uczestniczyli również klasowi rodzice państwo Joanna i Dariusz Hryniewicz, którzy byli nie tylko pomysłodawcami i współorganizatorami spotkania, ale również współprowadzącymi zajęcia i prezentującymi różnorodne instrumenty muzyczne, które wykorzystują w pracy terapeutycznej. Na zakończenie jak na Tłusty Czwartek przystało odbyła się wspólna konsumpcja przygotowanych przez rodziców pączków i wymiana podarunków.