Edukacja wczesnoszkolna

Z wizytą na cmentarzu

28 października w przeddzień Święta Zmarłych uczniowie klasy II c udali się na zabytkowy Cmentarz św. Jakuba o Olsztynie. Po przybliżeniu krótkiej historii cmentarza dzieci rozpoczęły prace porządkowe na opuszczonych mogiłach. Uporządkowane mogiły zostały ozdobione świerkowymi gałązkami, kwiatami i płonącymi zniczami. Na koniec w milczeniu, zadumie i modlitwie uczciliśmy pamięć spoczywających tam Olsztynian.