Edukacja wczesnoszkolna

Chłopcy i dziewczynki jedzą witaminki - konkurs plastyczny

W styczniu 2016 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. "Chłopcy i dziewczynki jedzą witaminki".

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów oraz uzmysłowienie uczniom jak istotne znaczenie w ich codziennej diecie odgrywają warzywa i owoce. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Laureaci konkursu

Dziękuję uczniom za udział w konkursie i gratuluję zwycięzcom!

Organizator konkursu: Anna Banasiak