Edukacja wczesnoszkolna

Wieczornica - wieczór pieśni patriotycznych

Dnia 14 listopada odbyło się kolejne spotkanie „Śpiewajmy Ojczyźnie”. W odświętnie udekorowanej sali, spotkali się wszyscy, którzy chcieli pośpiewać pieśni patriotyczne i w ten sposób uczcić rocznicę odzyskania niepodległości. Oprócz dzieci przyszli rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Akompaniował Pan Daniel Rupiński - muzyk, którego codziennie można usłyszeć, gdy wygrywa z ratuszowej wieży hejnał warmiński.

Wspólne śpiewania Ojczyźnie to piękna lekcja patriotyzmu.

wieczór pieśni patriotycznych   wieczór pieśni patriotycznych

wieczór pieśni patriotycznych   wieczór pieśni patriotycznych