Edukacja wczesnoszkolna

Tydzień Seniora w Bibliotece nr 2 z udziałem naszych uczniów

W ramach Tygodnia Seniora, uczniowie klasy III F, odbyli bardzo ciekawą, międzypokoleniowa lekcję o wartościach z seniorami z Dziennego Ośrodka Pomocy. Zarówno dzieci, jak i seniorzy mieli za zadanie przygotować ulubione bajki do czytania, opowiedzieć ich treść, a następnie przedstawić własną interpretację. Seniorzy przekazali dzieciom wartości, takie jak skromność, uczciwość, niesienie pomocy innym, wzajemne wsparcie. Zajęcia okazały się bardzo interesujące, co zaowocowało zaproszeniem uczniów klasy III f do udziału w świątecznym Bożonarodzeniowym spotkaniu, które odbędzie się w grudniu w bibliotece.