Edukacja wczesnoszkolna

Szlachetna paczka i góra grosza
Chętnie pomagamy potrzebującym

Na początku grudnia grupa rodziców z kl. II c wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka. Pomysłodawczynią i główną organizatorką była pani Katarzyna Dziecic-Lis. Ilość zgromadzonych produktów i paczek przerosła wszelkie oczekiwania. Dzieci zachęcone przykładem rodziców, aktywnie włączyły się w akcję Samorządu Uczniowskiego „Góra Grosza”. Zgromadzone i liczone w ciągu tygodnia drobne monety utworzyły sumę o wartości 132 zł i 15 groszy. Uczniowie nie tylko okazali pomoc materialną rówieśnikom, którzy wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zrozumieli, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Akcja stanowiła również doskonalą okazję do utrwalania umiejętności liczenia pieniędzy.