Edukacja wczesnoszkolna

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Dnia 14 października 2016 roku miało miejsce Ślubowanie Pierwszoklasistów. Do pasowania przystąpiły dwie klasy pierwsze, w sumie 53 uczniów. Uroczysty moment ślubowania poprzedziły występy obu klas. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce. Całość występów poprowadzili uczniowie klasy IVA: Antonina Matusiak i Gustaw Stanisławski. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz koszulki z logo szkoły.