Edukacja wczesnoszkolna

Rajd pod hasłem "Rzeki to id±ce drogi..."

W sobotę 20 paĽdziernika 2018 roku odbył się kolejny rajd pieszy. Ty razem przebiegał pod hasłem „Rzeki to id±ce drogi…” i miał miejsce w rezerwacie przyrody „¬ródła rzeki Łyny”. Wczesnym rankiem wyjechali¶my autokarami spod Teatru Lalek. Nasz± trasę rozpoczęli¶my od wsi Żelazno. Cał± trasę urozmaicała nam gra terenowa. Maszeruj±c żółtym szlakiem podziwiali¶my piękne widoki, układali¶my rymowanki, piosenki o Łynie oraz poznawali¶my wiedzę dotycz±c± historii rezerwatu przyrody. Czekały na nas również zadania sprawno¶ciowe oraz musieli¶my wykazać się wiedz± ze znajomo¶ci mapy i kierunków ¶wiata. Mimo młodego wieku poradzili¶my sobie z tym doskonale i zajęli¶my drugie ( II grupa) oraz trzecie miejsce ( I grupa). Trasa liczyła około 12 km. Pod koniec rajdu z wielkim apetytem zjedli¶my kiełbaski upieczone przy wspólnym ognisku. PóĽnym popołudniem wrócili¶my do Olsztyna.

¬ródła rzeki Łyny   ¬ródła rzeki Łyny

¬ródła rzeki Łyny   ¬ródła rzeki Łyny

¬ródła rzeki Łyny   ¬ródła rzeki Łyny

¬ródła rzeki Łyny   ¬ródła rzeki Łyny

¬ródła rzeki Łyny   ¬ródła rzeki Łyny