Edukacja wczesnoszkolna

Konkurs Radosna Niepodległa

Dnia 13 listopada odbyło się podsumowanie projektu „Radosna niepodległa”. W ramach działań przewidzianych projektem wszystkie klasy miały do wykonania szereg zadań. Realizowaliśmy je już od końca października. Zaczęliśmy od pracy plastycznej ”Radosna Niepodległa”. Później uczyliśmy się całego „Mazurka Dąbrowskiego” i niektórych pieśni legionowych, a klasy trzecie dodatkowo „Hymnu Warmii”. We wszystkich klasach odbyły się też konkursy recytatorskie, aby wyłonić osoby najpiękniej recytujące wiersze o ojczyźnie lub o naszym regionie. Poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat geografii i historii naszego kraju i regionu. Tuż przed spotkaniem wszystkich zespołów przygotowaliśmy kotyliony i pokaz mody patriotycznej.

W czasie spotkania na sali gimnastycznej wspólnie śpiewaliśmy. Laureaci konkursów klasowych prezentowali wiersze, popisywaliśmy się wiedzą oraz prezentowaliśmy modę patriotyczną.

Godnie uczciliśmy 101 lat niepodległości naszej Ojczyzny.