Edukacja wczesnoszkolna

Przerwa z piosenką i prawa dziecka

25 listopada w naszej szkole po raz kolejny odbyła się „Przerwa z piosenką”, podczas której wszystkie klasy I-III śpiewały piosenkę o prawach, które posiadają „Dziecko swoje prawa ma”. Było to podsumowanie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Podczas tej przerwy dzieci z klas III recytowały wiersz o swoich prawach oraz został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Prawa dziecka”.