Edukacja wczesnoszkolna

Mój przyjaciel - konkurs literacki

W październiku 2015 r. uczniowie klas II-III wzięli udział w szkolnym konkursie literackim pt. "Mój przyjaciel".

Celem konkursu było wzmacnianie więzi koleżeńskich, pobudzenie dzieci do refleksji nad pojęciem przyjaźni, kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych.

Laureaci konkursu

Dziękuję uczniom za udział w konkursie i gratuluję zwycięzcom !!!

Organizator konkursu: Anna Banasiak