zamknij[x]

Imprezy i konkursy w klasach I- III

 

Rodzaj imprezy

lub konkursu

Termin

Organizator

Konkurs plastyczny dla klas I- III

Bezpieczna droga do szkoły

wrzesień

E. Lebiedowicz

I. Chybowska

Pola Nadziei

 

październik

kwiecień

 

Koordynator:

G. Obremska

E.Wołosewicz -Tabaka

A. Styraniec-Łapa

M. Jarzynka

W. Stempel

Hanna Tyllo

Marzena Wiecierzycka

Czy znasz swoje prawa?

październik

J. Młynarczyk

Kontraktowicz

Wiem co jem – konkurs plastyczny

październik

M. Jarzynka

P. Fiksiak

Ślubowanie

październik

Wychowawcy klas I

Dekoracje:

A.Dudek

n-le świetlicy

Śniadanie daje moc

listopad

Koordynator: M. Jarzynka

Wszyscy nauczyciele

Mój Las moim domem

Listopad

H. Tyllo

A. Styraniec - Łapa

Projekt patriotyczny

 

 

 

Konkurs plastyczny

 

listopad

A. Skwarczyńska

M. Przybylska

M. Wiecierzycka

G. Obremska

 

 

W. Stempel

I.Chybowska

 

 

Wieczornica

11 listopada w piosence i poezji

 

listopad

Wychowawcy kl. I-III

Koordynator:

G. Obremska

A. Skwarczyńska

M. Wiecierzycka

P. Fiksiak

Mikołajkowy turniej piłki nożnej

grudzień

Daniel Kotyrba

i wychowawcy klas

Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa dla Domu Dziecka”

grudzień

D. Niedzwiecka

Warsztaty bożonarodzeniowe dla rodziców
i dzieci

grudzień

wychowawcy klas I-III

 

Szkolny konkurs języka angielskiego klas III

styczeń

J. Młynarczyk

 

Bal karnawałowy

 

styczeń

 

 

Dyrekcja szkoły

wszyscy nauczyciele

dekoracje :

A. Dudek

n-le świetlicy

Spartakiada „Przedszkolaka”

grudzień - styczeń

D. Niedzwiecka

M. Jarzynka

P. Fiksiak

Szkolenie z pierwszej pomocy

styczeń

H. Tyllo

E. Wołosewicz- Tabaka

Międzyszkolny konkurs na stworzenie matematycznej gry planszowej

 

 

luty

 

 

M. Jarzynka

A. Styraniec – Łapa

P. Fiksiak

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego dla klas III

marzec-kwiecień

J. Młynarczyk

M. Kontraktowicz

Nie wyrzucamy - wykorzystamy

Marzec-kwiecień

Wychowawcy klas I-III

Konkurs recytatorski

kwiecień

G. Obremska

D. Niedzwiecka

Konkurs ortograficzny dla klas II i III

kwiecień

A. Skwarczyńska

G. Obremska

Festiwal piosenki

maj

A. Styraniec-Łapa

E. Wołosewicz-Tabaka

A. Skwarczyńska

H. Salej

Konkurs matematyczny

kwiecień -maj

W. Stempel

M. Wiecierzycka

Dzień pustej klasy

czerwiec

wychowawcy klas I-III

 

Wspólne przerwy i organizacja akcji związanych z obrzędami i zwyczajami i świętami

cały rok

Mały samorząd szkolny pod opieką:

M. Wiecierzycka

M. Jarzynka