Edukacja wczesnoszkolna

Konkurs patriotyczno-regionalny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

W dniach 13, 17 i 18 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Regionalny połączony ze Świętem Niepodległości 11 Listopada dla klas I-III.

Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie.

Dzieci zdobiły własnoręcznie wykonane kotyliony. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą wiedzą o Polsce, mieście i o regionie. Pięknie zaprezentowali piosenkę warmińską "Pofajdok", przyjęli właściwą postawę podczas słuchania hymnu państwowego, znali odpowiedzi na rozmaite pytania związane z naszym miastem, regionem i krajem. Dzieci z radością ułożyły kontur Polski z puzzli, poprawnie zaznaczyły na nim nasze miasto oraz stolicę.

Kasy drugie bezbłędnie wskazywały obiekty w naszym mieście wykazały się ogromną wiedzą o naszym regionie oraz patronie szkoły. Natomiast klasy trzecie zaprezentowały modę patriotyczną. Przedstawiciele klas pięknie zaprezentowali z pamięci wiersze patriotyczne. Salę zdobiły ciekawe i bardzo pomysłowe prace plastyczne pt. "Święto 11 Listopada w Olsztynie". Podczas trwania konkursu panowała podniosła atmosfera. Wszyscy uczestnicy byli bardzo przejęci udziałem w tym przedsięwzięciu. Bardzo im się podobało takie właśnie upamiętnienie najważniejszego dla naszego kraju święta.

W konkursie nie było przegranych. Wszyscy bowiem starali się udowodnić, że bardzo kochają swoją Ojczyznę. Konkurs został przygotowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: