Edukacja wczesnoszkolna

Jesteśmy tolerancyjni wobec inności

23 listopada w klasie II c odbyło się spotkanie z Panem Danielem Rupińskim niewidomym olsztyńskim muzykiem i hejnalistą, absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie oraz Panią Elżbietą Andrulonis tyflopedagogiem z Zespołu Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowskiego 1 w Olsztynie. Pani Elżbieta przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia warsztatowe na temat alfabetu i pisma Braille’a. Dzieci, z opaskami na oczach znacznie ograniczającymi pole widzenia, mogły doświadczyć, jak trudno jest znaleźć jogurt w plecaku, a następnie zjeść go nie brudząc ubrania. Poznały historię życia Pana Daniela i Luisa Braille’a twórcy pisma punktowego dla niewidomych. Obejrzały krótki film pt. „N-jak niewidomy”, ukazujący sposoby pomocy osobom niewidomym lub niedowidzącym. Spotkanie zakończyło się krótkim koncertem w wykonaniu Pana Daniela, który zagrał na trąbce Hymn Warmii i Mazur oraz zaśpiewał dwa autorskie utwory z akompaniamentem keyobardu. Było to niezwykle wzruszające spotkanie, przebiegające w naturalnej atmosferze, burzącej wszelkie mury i bariery.