Edukacja wczesnoszkolna

Festiwal Piosenki Dziecięcej 2016

16 czerwca 2016 roku na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się VIII Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali swój talent wokalny śpiewając piosenki, których twórcami lub wykonawcami byli KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU.

Wystąpili następujący uczniowie: Nikola Jastrzębowska kl. I a, Zosia Kapiszka, Jakub Nakonieczny i Dawid Turkowski z klasy I b, Dawid Ołdakowski i Sandra Napiórkowska z I c, Natalia, Myślenik z klasy I d, Michał Balcerowski i Hanna Durasiewicz z I e oraz Ameli Falkowska z klasy I f. Klasy II reprezentowali: Julian Rokicki II b, Eliza Złotorawska II c, Paweł Janke II d, Piotr Ropiak II e i Vivien Wiercińska II f. Z klas III wystąpili: Lena Dąbrowska III a, Wiktoria Alancewicz III b, Maciej Chodań i Michał Lewandowski III c, Liwia Śmiarowska III d.

Jury w oparciu o predyspozycje i uzdolnienia wokalne występujących oraz kryteria oceny (znajomość tekstu, rytmiczność, melodyjność, odpowiedni dobór repertuaru) zdecydowali przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Wszyscy mali artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, serdeczne gratulacje oraz atrakcyjne nagrody, zaś pierwsze miejsce dodatkowo uhonorowane zostało statuetka „Złotego mikrofonu”.

Anida Styraniec-Łapa