Edukacja wczesnoszkolna

Dzień Kropki

Dnia 13 września obchodziliśmy Dzień Kropki. Dzień Kropki to święto talentów. Tego dnia dzieci bawiły się w różne gry związane z kopkami, rysowały, śpiewały, tańczyły, żonglowały piłkami. Przypominały sobie historię małej Vashti. Na rozmowę o talencie i jego rozwijaniu został zaproszony niewidomy muzyk pan Daniel Rupiński. Pan Daniel opowiedział o drodze jaka musiał pokonać jako niewidomy, aby stać się muzykiem. Zachęcał dzieci do pracy nad swoimi zdolnościami i do śmiałego pokonywania trudności. Przy akompaniamencie muzyka uczniowie zaśpiewali piosenki poznane w poprzednim roku. Pan Daniel zaprezentował też własne kompozycje.