Edukacja wczesnoszkolna

Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

W konkursie plastycznym, który odbył się 27.09.2013r. wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Prace zostały wykonywane dowolną techniką w formacie A-4.

Organizatorzy:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Anna Banasiak, Marzena Wiecierzycka

Wyboru nagrodzonych prac dokonała komisja konkursowa:
Anna Banasiak, Marzena Wiecierzycka, Elżbieta Jabłońska, Jolanta Bieniek

Laureatami konkursu zostali: