Edukacja wczesnoszkolna

Bezpieczna droga do szkoły - konkurs plastyczny

We wrześniu 2016 roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym wzięli udział uczniowie klas I-III.

Prace zostały wykonywane techniką dowolną na formacie A-4, A-3.

Celem konkursu było: podniesienie świadomości dzieci na poziomie szkoły podstawowej z klas I-III w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wzbudzenie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Wyróżniono następujące prace plastyczne uczniów:

W kategorii klas pierwszych:

W kategorii klas drugich

W kategorii klas trzecich:

Konkurs został przygotowany przez panią Grażynę Obremską