Edukacja wczesnoszkolna

Bezpieczna droga do szkoły

Jak co roku we wrześniu uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem konkursu było podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

W kategorii klas pierwszych wyróżnione zostały prace następujących uczniów:

W kategorii klas drugich:

W kategorii klas trzecich:

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorki konkursu: Izabela Chybowska i Ewa Lebiedowicz

Bezpieczna droga do szkoły   Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły   Bezpieczna droga do szkoły