Dla ucznia

Dla ucznia

Konsultacje dla uczniów klas ósmych - oświadczenie rodziców (do pobrania .pdf)


Szkolny Office 365 - strona logowania - https://www.office.com/

Myślografika Teams

Razem dla zdalnej edukacji - komunikat Polskiej Izby Książki

Materiały do pracy samodzielnej dla uczniów

Platformy edukacyjne dla uczniów klas 1-3

Klasy 1-3. Edukacja muzyczna/w-f