Dla ucznia

Dla ucznia

Szanowni Rodzice

Dane logowania do konta UCZNIA w e-dzienniku Synergia Librus dostępne są na koncie RODZICA.

Instrukcja jest TU:

Aby wykorzystać możliwości e-dziennika w zakresie Zadań Domowych dziecko musi logować się na swoje uczniowskie konto. Z konta rodzica nie ma możliwości odsyłania wykonanych zadań w postaci dołączonych plików.

Jak odsyłać zadania domowe w Synergii Librus? To proste! - instrukcja


Szkolny Office 365 - strona logowania - https://www.office.com/

Myślografika Teams

Razem dla zdalnej edukacji - komunikat Polskiej Izby Książki

Materiały do pracy samodzielnej dla uczniów

Platformy edukacyjne dla uczniów klas 1-3

Klasy 1-3. Edukacja muzyczna/w-f