Biblioteka

Pomoc Polakom na Litwie

Biblioteka szkolna włączyła się w akcję organizowanej przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Olsztynie „Pomoc Polakom na Litwie”. Uczniowie naszej szkoły przez miesiąc zbierali przybory szkolne oraz bajki na DVD dla polskich szkół na Litwie. Dziękujemy serdecznie rodzicom, uczniom i nauczycielom za wszystkie przekazane dary.