Biblioteka

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Święto biblioteki obchodziliśmy na różne sposoby. Uczniowie klas młodszych samodzielnie wykonywali laurki z życzeniami dla biblioteki, które wręczali w swoim własnym imieniu lub w imieniu klasy. Wykazali się przy tym dużą pomysłowością zarówno co do treści, jak i formy.

Starsi uczniowie zostali zaproszeni do rozwiązywania quizów i krzyżówek związanych z wiedzą o bibliotece. Stanowiło to okazję do zgłębienia tajników biblioteki, która okazała się być, nie tylko w październiku, popularna wśród uczniów.

0001 (25 kB)   0002 (27 kB)

0003 (23 kB)   0004 (25 kB)

0005 (29 kB)   0006 (29 kB)

0007 (30 kB)   0008 (24 kB)

0009 (26 kB)   0010 (24 kB)

0011 (24 kB)