Biblioteka

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

Na początku marca 2017r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści obejrzeli inscenizację pt: Przygoda w bibliotece przygotowaną przez uczniów klasy VIa, zapoznali się z zasadami wypożyczeń oraz regulaminem biblioteki. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia: My uczniowie klasy pierwszej uroczyście przyrzekamy, że książki kochać będziemy krzywdy zrobić im nie damy… zostali pasowani piórem Krasnala Hałabały na czytelnika biblioteki szkolnej. Po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyły książki do domu. Na pamiątkę otrzymali zakładki oraz list do rodziców, mówiący o wartości czytania i jego znaczeniu w rozwoju dziecka.