Biblioteka

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2019 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego biblioteka szkolna zorganizowała konkurs skierowany do uczniów klas trzecich. Zmagali się oni z zasadami pisowni: wyszukiwali w tekście części mowy, uzupełniali zdania czasownikami w odpowiedniej formie gramatycznej, uzupełniali dyktando, porządkowali wyrazy wg kolejności alfabetycznej. Uczniowie w skupieniu i z zaangażowaniem wykonywali zadania wykazując się dobrą znajomością reguł pisowni obowiązujących w języku polskim. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Klasy VI-VIII podczas przerw rozwiązywali zadania związane z przysłowiami, powiedzeniami i związkami frazeologicznymi. Każdy uczestnik otrzymał słodkie niespodzianki.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego