Biblioteka

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

20.02.2018 r. w naszej bibliotece odbył się Konkurs Wiedzy o Języku Polskim skierowany do uczniów klas trzecich. Rywalizowały ze sobą trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy. Uczniowie zmagali się z zasadami pisowni: wyszukiwali w tekście części mowy, zaznaczali w zdaniach wielką literę, uzupełniali dyktando, porządkowali wyrazy wg kolejności alfabetycznej.

Zwyciężyła reprezentacja klasy IIIc.

Gratulujemy!

001   002

003   004

005   006

007   008