Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka jest pracownią wspierającą realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Składa się z dwóch pomieszczeń. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, czasopisma oraz dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Drugie pomieszczenie przeznaczone jest na księgozbiór wypożyczany uczniom i pracownikom szkoły, systematycznie wzbogacany o nowe woluminy. Jest tu też wyodrębniony kącik czytelniczy dla uczniów klas młodszych.

W czytelni, na co dzień, uczniowie przygotowują się do lekcji korzystając z księgozbioru podręcznego lub z Internetu, czytają czasopisma i książki, grają w gry planszowe. Czytelnia jest także miejscem, w którym uczniowie oczekują na lekcje oraz zajęcia dodatkowe.

Wszystkie te działania służą upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci, rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów, integrują społeczność uczniowską, są przykładem odpowiedniego, bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne; wystawy książek i prac dziecięcych. Tradycją są obchody m.in. Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, Andrzejek, uroczyste włączenie pierwszoklasistów w poczet czytelników, promowanie głośnego czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Od kilku lat jesteśmy również organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Literackiego.

Zapraszamy do biblioteki codziennie w godz. 7.45-15.30!