Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych od 30 listopada do 22 grudnia 2020 r. zajęcia dla klas I-VIII będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniom i nauczycielom życzę wytrwałości i powodzenia podczas nauki zdalnej.

Rodzicom i opiekunom dziękuję za współpracę.

Joanna Sędrowska
dyrektor szkoły

Zasady organizacji pracy szkoły od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.


Platforma Usług Oświatowych

Platforma Usług Oświatowych - Informator


Olsztyn. Bezpieczna edukacja - kopernik.tv (youtube.com)


Szanowni Rodzice,
z dniem 31.08.2020 r. przestał funkcjonować dotychczasowy dziennik elektroniczny Librus. Od 01.09.2020 r. w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn w całym mieście obowiązuje dziennik elektroniczny na Platformie Usług Oświatowych. Pierwsze logowanie rodziców na platformie odbywa się przy użyciu adresu e-mail rodzica, wprowadzonego do systemu przez wychowawcę klasy. W początkowym okresie wdrażania nowego e-dziennika, najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły będą przekazywane uczniom bezpośrednio przez wychowawców klas i publikowane na stronie www szkoły.

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych? - Instrukcja

Uwaga
Telefoniczne konsultacje dla rodziców ze szkolnym administratorem w zakresie dostępu do nowego e-Dziennika i szkolnej platformy Office 365/Teams
tel. 89 533 12 70 wew.10
Poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00


Nowy rozkład lekcji w klasach IV - VIII ważny od 5.10.2020 r.


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
od 1 września 2020 r.

Komunikat dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z komunikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie etap szkolny konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się według harmonogramu i zasad przyjętych w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2020/2021 od 13 do 27 listopada 2020 roku.

Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w eliminacjach szkolnych przychodzą do szkoły na 9.40 (wyjątek konkurs z matematyki na 8.40) z podpisanym oświadczeniem rodzica.

Oświadczenie rodziców

Terminarz konkursów 2020/2021


#3mamyzWami
10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 M tel./fax (+48) 89 533 12 70
© 2006-2020 SP 3 Olsztyn |  aktualizacja 30 listopada 2020 r.