Platforma Usług Oświatowych

Platforma Usług Oświatowych - Informator


Olsztyn. Bezpieczna edukacja - kopernik.tv (youtube.com)


Szanowni Rodzice,
z dniem 31.08.2020 r. przestał funkcjonować dotychczasowy dziennik elektroniczny Librus. Od 01.09.2020 r. w ramach projektu Cyfrowy Olsztyn w całym mieście obowiązuje dziennik elektroniczny na Platformie Usług Oświatowych. Pierwsze logowanie rodziców na platformie odbywa się przy użyciu adresu e-mail rodzica, wprowadzonego do systemu przez wychowawcę klasy. W początkowym okresie wdrażania nowego e-dziennika, najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły będą przekazywane uczniom bezpośrednio przez wychowawców klas i publikowane na stronie www szkoły.

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych? - Instrukcja

Uwaga
Telefoniczne konsultacje dla rodziców ze szkolnym administratorem w zakresie dostępu do nowego e-Dziennika i szkolnej platformy Office 365/Teams
Poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00, tel. 89 533 12 70 wew.10


Nowy rozkład lekcji w klasach IV - VIII ważny od 5.10.2020 r.


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
od 1 września 2020 r.

#3mamyzWami
10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 M tel./fax (+48) 89 533 12 70
© 2006-2020 SP 3 Olsztyn |  aktualizacja 11 października 2020 r.