Informuję, że zamknięcie szkoły zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 roku.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

22 maja 2020 r.

Dyrektor szkoły

Zawieszenie zajęć szkolnych - dodatkowe informacje dla rodziców i opiekunów

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

Procedura bezpieczeństwa regulująca organizację i pracę świetlicy w szkole przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - świetlica

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - konsultacje, rewalidacja

Procedura bezpiecznej organizacji zajęć rewalidacyjnych i konsultacji

Szanowni Państwo

Rodzice przyszłorocznych uczniów klas pierwszych

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego odwołuję zebranie zaplanowane na dzień 4 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że podział na poszczególne oddziały nastąpi w sierpniu po rekrutacji uzupełniającej.

Z poważaniem
Joanna Sędrowska
dyrektor szkoły

 

Komunikat Kuratorium Oświaty dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Dla ucznia - materiały do pracy samodzielnej

10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 M tel./fax (+48) 89 533 12 70
© 2006-2020 SP 3 Olsztyn |  aktualizacja 3 czerwca 2020 r.