Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz późniejszymi zmianami w tym rozporządzeniu (Dz. U. poz. 410) informujemy, iż przedłużamy okres zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do 10 kwietnia 2020 roku. W tym okresie szkoła będzie zamknięta.

23 marca 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Zawieszenie zajęć szkolnych - dodatkowe informacje dla rodziców i opiekunów

Dla ucznia - materiały do pracy samodzielnej

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych, prosimy o systematyczne kontrolowanie dziennika LIBRUS. Okres zawieszenia zajęć lekcyjnych nie jest okresem ferii. Uczniowie w tym czasie powinni uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Nauczyciele uczący Państwa dzieci będą na bieżąco zadawać prace do wykonania wykorzystując dziennik Librus i stronę internetową szkoły.

Prosimy również, aby Państwa dzieci w tym czasie przebywały w domu i unikały miejsc ryzykownych (sklepy, galerie handlowe itp.)

Jak wygenerować nowe hasło do konta dziecka w e-dzienniku z poziomu konta rodzica?
Nowa instrukcja!!! (PDF)

Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste.

Chcielibyśmy prosić Państwa o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont z systemu LIBRUS Synergia.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy Librus (w tym dział pomocy technicznej) nigdy nie proszą Państwa o podawanie swojego hasła.

Z poważaniem,
Zespół pomocy technicznej Librus

 

Dla ucznia - materiały do pracy samodzielnej

10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 M tel./fax (+48) 89 533 12 70
© 2006-2020 SP 3 Olsztyn |  aktualizacja 6 kwietnia 2020 r.